This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / WFOŚ i GW w Katowicach zaprasza do skorzystania z usług Doradców energetycznych!

WFOŚ i GW w Katowicach zaprasza do skorzystania z usług Doradców energetycznych!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - partnerem w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Wychodząc naprzeciwko postulatom pakietu klimatyczno – energetycznego UE20/20/20, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze udział w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, stworzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki.

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z 15 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami. 

W styczniu br. zostało zawarte wstępne porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy w zakresie przygotowania projektu. 

Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w projekcie uczestniczy 5 osób, które po przejściu kilkutygodniowego szkolenia zakończonego egzaminem otrzymało tytuł certyfikowanego Doradcy energetycznego. Doradcy dzięki zdobytym umiejętnościom m. in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, odnawialnych źródeł energii są przygotowani w pierwszej kolejności do wsparcia gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przygotowywania i późniejszej weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W kolejnym etapie Doradcy będą służyć pomocą w szkoleniu i wsparciu energetyków gminnych, a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.

______________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: 

https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1717-zapraszamy-panstwa-do-skorzystania-z-uslug-doradcow-energetycznych