This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ślaskie Forum Innowacji 2011

Ślaskie Forum Innowacji 2011

Śląskie Forum Innowacji 2011 w Katowicach dotyczyć będzie zagadnień związanych z przeobrażeniami gospodarczymi Śląska sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w regionie. Promocja innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy wpływa na pobudzenie ekonomiczne i związane z tym powstawanie nowych, liczących się uczestników rynku.
Kiedy 2011-06-15 09:00 do
2011-06-16 15:00
Gdzie Katowice, Euro-Centrum; Chorzów, Hotel Arsenal Palace
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Cechą postępu jest gospodarka oparta na wszechstronnym wykorzystaniu wiedzy i nowoczesnych technologii. Niezbędnym warunkiem wpływającym na harmonijny rozwój ekonomiczny jest ścisła współpraca nauki i biznesu przy współudziale władz sprzyjających wprowadzaniu w życie projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych.

 

forum 2011

 

Celem śląskiego forum jest zainicjowanie współpracy wszystkich środowisk w jednakowym stopniu i w różnych aspektach zainteresowanych wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjnej gospodarki. Przedstawiciele środowisk biznesowych napotykają często bariery administracyjne i finansowe hamujące ich perspektywy. Reprezentanci otoczenia biznesu interesują się wykreowaniem pozytywnego klimatu do podejmowania kroków na drodze do pierwszych osiągnięć i własnej niezależności. Wiele instytucji finansowych i zamożnych osób prywatnych zainteresowanych jest pomocą w dostarczaniu kapitału dla prężnych firm wytrwale kreujących swą markę. Podkreślenie jednoznacznej roli i stanowiska samorządu terytorialnego w kwestiach wspierania przedsiębiorczości pozwala urzeczywistniać rodzące się pomysły na własny biznes. Wielu przedsiębiorców zyskuje odwagę w realizacji planów o posiadaniu własnej firmy mając poczucie wsparcia wśród władz lokalnych, a za sobą przyjazne, tworzone z myślą o nich przepisy prawa.

Odczyty i wykłady pozwolą przekonać się o potencjale tkwiącym w aglomeracji śląskiej, sposobach na jego wykorzystanie i płynących z tego pożytkach dla regionu i jego mieszkańców. Paneliści przedstawią zalety płynące z aktywnego uczestnictwa w życiu Śląska, który ma realne szanse stać się wkrótce centrum rodzącej się przedsiębiorczości. 

_________________________________________________________________________________ 

Wiecej informacji na temat forum na stronie:

 http://www.sfi2011.pl/component/konferencje/1-i-slaskie-forum-innowacji/okonferencji.html