This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Preferencyjne kredyty dla osób fizycznych na zadania ekologiczne

Preferencyjne kredyty dla osób fizycznych na zadania ekologiczne

24 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę w sprawie obsługi linii kredytowych finansowanych ze środków Funduszu na zadania proekologiczne w województwie śląskim.

W przetargu na usługi, z których korzystać mogą osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe, wyłoniono Bank Ochrony Środowiska, w imieniu którego linie kredytowe prowadzić będą oddziały w Katowicach i w Częstochowie.

Umowa, którą w imieniu WFOŚiGW podpisali zastępcy prezesa zarządu: Andrzej Konieczny i Adam Liwochowski, a ze strony Banku Ochrony Środowiska dyrektorzy oddziałów w Katowicach – Rafał Cieślawski oraz w Częstochowie –Artur Śliwakowski, zakłada przeznaczenie w sumie 11 mln zł na udzielenie kredytów preferencyjnych dla osób realizujących zadania związane z ochroną środowiska w naszym regionie.

10 mln zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących budowy, modernizacji i wymiany, na bardziej efektywne ekologicznie, systemów grzewczych w istniejących budynkach, budowę systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii, a także zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła, z demontażem odpadów zawierających azbest w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowania wydano przed 1986 rokiem.

500 tys. zł przeznaczono na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni i systemów odprowadzających ścieki. Kolejne 500 tys. zł przewidziano na kredytowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

..."

_____________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-886-preferencyjne_kredyty_dla_osob_fizycznych_na_zadania_ekologiczne.htm