This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Podsumowanie projektu SERPENTE

Podsumowanie projektu SERPENTE

„Czysta energia to ta, której nie zużywamy”. Takie motto wygłosili uczestnicy konferencji podsumowującej międzyregionalny projekt SERPENTE, współfinansowany ze środków programu Interreg IVC, w którym partnerem był Górnośląski Związek Metropolitalny.

W czasie konferencji podsumowującej projekt partnerzy zaprezentowali zebrane dobre praktyki oraz działania, dotyczące wdrożenia tzw. projektów pilotażowych w wybranych regionach. Uczestnicy konferencji podkreślili, że projekty tego typu są niezwykle cenne, a sama problematyka efektywności energetycznej to istotny i ważny temat w strategicznym podejściu do rozwoju każdego samorządu lokalnego.

W czasie konferencji prof. Riccardo  Basosi z Uniwersytetu w Sienie zaprezentował wyzwania jakie stawia przed krajami UE nowa perspektywa klimatyczna oraz potencjalne źródła finansowania działań w ramach programu Horyzont 2020. Radny Alan Coleman, Burmistrz Hrabstwa Cork podzielił się z uczestnikami doświadczeniami Cork wynikających z udziału w Porozumieniu Burmistrzów oraz wdrożeniem Lokalnego Planu Działania w zakresie ograniczania zużycia energii. Prof. Alessandro Mordini zaprezentował techniczne rozwiązania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej urządzeń i źródeł energii. Elisa Milos, przedstawicielka Programu Interreg, zaprezentowała źródła finansowania dostępne w ramach program INTERREG Europe na działania związane wymianą doświadczeń.

..."

____________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.gzm.org.pl/aktualnosci,526,podsumowanie-projektu-serpente-.htm