This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / O potrzebie ograniczania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

O potrzebie ograniczania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

Partnerzy projektu SERPENTE, politycy oraz przedstawiciele nauki i biznesu spotkali się we Florencji w dniach 27-29 maja 2013r., aby dyskutować nad technicznymi i prawnymi uwarunkowaniami ograniczania zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Czwarte już spotkanie partnerów projektu było jak zwykle okazją do wymiany doświadczeń związanych z technicznymi aspektami termomodernizacji budynków, ale także poglądów na temat podejścia władz publicznych do problemów związanych z efektywnością energetyczną. Tym razem swymi poglądami dzielili się dodatkowo goście specjalni: Laure Curvale - Radna Metropolitalnego Obszaru Bordeaux, Barbara Murray - Burmistrz Hrabstwa Cork oraz przedstawiciel gospodarzy Andrea Barducci sprawujący funkcję Przewodniczącego Prowincji Florencja.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z kilkoma  budynkami energooszczędnymi. Jednym z nich była neorenesansowa siedziba Muzeum Stefano Bardiniego we Florencji, w której w niedawno zakończonym procesie rewitalizacji, w jednej z sal muzealnych zastosowano sufit wykonany ze szkłopodobnych kompozytów plastikowych, umożliwiający naturalne doświetlenie.

Podobne rozwiązanie, stawiające na maksymalne wykorzystanie światła dziennego, zostało zastosowane  w innym wizytowanym obiekcie - w Szpitalu Pediatrycznym Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer.

..."

serpe

_________________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie: http://www.silesiametropolia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1896:o-potrzebie-ograniczania-zuycia-energii-w-budynkach-uytecznoci-publicznej&catid=55:serpente&Itemid=100