This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Międzynarodowy projekt MOLOC w Katowicach

Międzynarodowy projekt MOLOC w Katowicach

Międzynarodowy projekt MOLOC (Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition - Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej) został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu Interreg Europa. Decyzja będzie prawnie i formalnie dokonana poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie.

Głównym celem projektu jest zrozumienie wpływu „energetyki” na przestrzeń miejską. Dzięki temu będzie możliwe opracowanie wspólnych działań europejskich na rzecz wsparcia przejścia miast na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez tworzenie nowych metod planowania przestrzennego oraz znalezienie nowego modelu samowystarczalnego energetycznie miasta, wskazanie barier uniemożliwiających przyjęcie odpowiednich działań adaptacyjnych i ograniczeń w uzyskaniu pożądanych efektów ekonomicznych i środowiskowych oraz zaproponowanie konkretnych, realistycznych i finansowo opłacalnych rozwiązań zgodnych ze strategią niskoemisyjną miasta.

W ramach projektu zostanie opracowany modelowy system oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. 

Liderem projektu jest miasto Lille (Francja).

Miasto Katowice wraz z Głównym Instytutem Górnictwa są polskimi partnerami w projekcie.

gig_logo  logo_KTW

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2021. 

Wartość całkowita projektu to 1 445 737,00 euro dla wszystkich partnerów w projekcie.