This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Fundusz wspiera domy energooszczędne

Fundusz wspiera domy energooszczędne

1 lipca Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dyrektorzy katowickiego i częstochowskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska Rafał Cieślawski oraz Artur Śliwakowski, podpisali umowę na obsługę pilotażowej linii kredytowej pn. „Dom Energetyczny”. Jest to pierwszy w kraju program zakładający dofinansowanie ze środków publicznych budowę obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Środki Funduszu w wysokości 2 milionów zł udostępnione zostały za pośrednictwem wyłonionego w przetargu Banku Ochrony Środowiska osobom fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą. Pozwoli to na sfinansowanie niskooprocentowanych kredytów związanych z realizacją energooszczędnych obiektów, a także instalacji i urządzeń technologicznych służących budowie domów, których wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie. Teraz budowany tradycyjną metodą dom zużywa rocznie ok.120 kWh na m. kw. w roku.

Kredytowanie jest możliwe do 90 proc. dla zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła(pompy ciepła, kolektory słoneczne),wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do min.75%, wymiennika gruntowego, a także-w zmiennej wysokości- dla instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Maksymalny kredyt na te cele może wynosić do 200.000 zł. Oprocentowanie – do 0,6 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat od daty zakończenia zadania, a karencja nie przekraczać 12 miesięcy. Przedsięwzięcie jednak powinno zostać zrealizowane do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:

http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-989-fundusz_wspiera_domy_energooszczedne.htm