This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Euro-Centrum z AGH

Euro-Centrum z AGH

Grupa Euro-Centrum pogłębia współpracę partnerską z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie - najbardziej innowacyjną uczelnią w kraju. Umowę w tej sprawie podpisali 20 lipca w Krakowie przedstawiciele obu stron.

Od dwóch lat Euro-Centrum ściśle współpracuje z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Pokłosiem tej współpracy są m.in. seminaria specjalistyczne, które odbywają się w Katowicach i Krakowie, a także prowadzony od zeszłego roku wspólny projekt badawczy, mający na celu optymalizację zużycia energii elektrycznej w budynkach.

Teraz umowa partnerska została rozszerzona na wszystkie wydziały uczelni. Zwiększył się też  zakres wspólnych działań. Jednym z priorytetowych obszarów kształcenia AGH jest energetyka. Wokół technologii energetycznych, szczególnie energetyki odnawialnej i poszanowania energii w budynkach będzie też koncentrowała się współpraca uczelni z Grupą Euro-Centrum. Euro-Centrum będzie wspierało proces wdrażania rozwiązań półprzemysłowych powstałych w Akademii, szczególnie w zakresie wyszukiwania kapitału i komercjalizacji pomysłów. W Parku Naukowo-Technologicznym i partnerskich firmach będzie też organizował praktyki i staże dla studentów uczelni.

ec_logo                     agh_logo

Z drugiej strony Akademia Górniczo-Hutnicza wspiera Park poprzez obecność swojego reprezentanta w Radzie Naukowo-Programowej PNT Euro-Centrum. Pracownicy uczelni będą merytorycznie doradzali m.in. przy tworzeniu data center, które powstaje w PNT, oraz w rozwijaniu Obserwatorium Technologicznego Parku. Tutaj w Katowicach będą mogły też lokować swoje oddziały  innowacyjne firmy, które powstają w  AGH.

Porozumienie ze strony AGH podpisali prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor AGH, i prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,  Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH. Euro-Centrum reprezentowali prezes PNT Euro-Centrum Roman Trzaskalik oraz Patryk Białas i Monika Pilip.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:

http://www.euro-centrum.com.pl/news/pokaz/213/wspolpraca-z-agh