This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / BREEAM „Outstanding” dla GPP

BREEAM „Outstanding” dla GPP

Z radością informujemy, że biurowiec GPP GOEPPERT-MAYER jako pierwszy w Polsce uzyskał prestiżowy międzynarodowy certyfikat BREEAM International na poziomie „Outstanding”.

Budynek GPP EPPERT-MAYER jest drugim budynkiem w Europie z tak wysoką oceną.

Certyfikat dostepny jest na stronie: http://www.gppkatowice.pl/park-przemyslowy-pl/aktualności/201-breeam-outstanding-dla-gpp-business-park.html

GRATULUJEMY !!!

_________________________________________________________________________________________

Górnośląski Park Przemysłowy w 2010 r. podjął decyzję o budowie nowoczesnego budynku biurowego, budynku przyjaznego użytkownikom i taniego w eksploatacji. Jako kryterium oceny realizacji przyjętego założenia wybrano brytyjski system oceny budynków zrównoważonych BREEAM, celując w najwyższy z możliwych do otrzymania poziomów oceny - „outstanding” - tak wysokiej oceny nie posiada dotychczas żaden budynek biurowy w Europie kontynentalnej.

Co to jest certyfikacja BREEAM?
BREEAM jest to metoda oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania. Metoda została ustanowiona przez Building Research Establishment (BRE) w Wielkiej Brytanii w 1990 r. Ze względu na to, że system jest łatwo adoptowalny do lokalnych warunków geograficznych i legislacyjnych jest on stosowany do oceny środowiskowej budynków na całym świecie.

Jak należy tłumaczyć nazwę BREEAM na język polski?
BREEAM jest nazwą własną której nie należy tłumaczyć. Pełna nazwa to: Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
 
Jakie są główne kategorie oceniane przez BREEAM?
Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologie, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, innowacyjność.