This is Lite Plone Theme

Projekt PEPESEC

Planowanie zaopatrzenia miasta/gminy w energię jest pierwszym i ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego gospodarowania energią. Urząd Miasta Katowice oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii wzięły udział w międzynarodowym projekcie "Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym" (PEPESEC).

 

 pepesec rys

W projekcie PEPESEC utworzono sieć miast pracujących na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią i stosujących model REAM dla lokalnego planowania zaopatrzenia w energię. W projekcie biorą udział instytucje i gminy z następujących krajów: Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Grecja, Polska. Działania Urzędu Miasta Katowice w ramach projektu były następujące:


1.) Prowadzenie szkoleń i wdrożenie systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice:

  • szkolenie specjalisty w zakresie planowania energetycznego, programów wykonawczych, zarządzania kosztami energii, opiniowania przedsięwzięć oraz przygotowanie propozycji karty stanowiska pracy Pełnomocnika/Specjalisty ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem
  • przeprowadzenie 3 szkoleń zaproszonych decydentów oraz pracowników Urzędu Miasta Katowice i Przedstawicieli Rady Miasta Katowice w zakresie zadań i sposobów realizacji polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski;
  • opracowanie założeń do „Programu termomodernizacji obiektów i budynków miasta Katowice”.


2.) Opracowanie nowych metod i podejścia do planowania zaopatrzenia miasta Katowice w paliwa i energię w kryteriach zrównoważonego rozwoju:

  • opracowanie raportu „Ocena realizacji istniejących założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;
  • opracowanie dokumentu „Matryca strukturalna nowego standardu założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;
  • opracowanie dokumentu „Zadania i sposoby współpracy podmiotów w tworzeniu i realizacji wizji Katowice – Miasto zrównoważonej gospodarki energetycznej” zawierającego propozycję składu i regulaminu pracy Rady ds. zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta.

 

Warsztaty tematyczne

  1. Organizacja przez Urząd Miasta Katowice warsztatów tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 22-24.04.2009 r. w Katowicach >>>
  2. Udział przedstawiciela Urzędu Miasta Katowice w warsztatach tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 18-20.03.2009 r. w Amaroussion (Grecja) >>>
  3. Udział przedstawiciela Urzędu Miasta Katowice w warsztatach tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 25-26.06.2008 r. w Manchesterze (Wielka Brytania) >>>
  4. Udział przedstawiciela Urzędu Miasta Katowice w warsztatach tematycznych PEPESEC, które odbyły się w dniach 09-11.04.2008 r. w Malmo (Szwecja) >>>

 

Broszura projektowa - Miasto Katowice  >>>

 

Więcej informacji o projekcie na www.pepesec.eu