This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dni Energii Miasta Katowice

Dni Energii Miasta Katowice

 

DE_LOGO.jpg 

 

Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad organizacją imprezy edukacyjnej ukierunkowanej na sprawy związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną powietrza.

Organizacja Dni Energii wynika przede wszystkim ze zobowiązań jakich podjęło się miasto Katowice poprzez przyjęcie w październiku 2014 r. Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice". Obecnie jest to najważniejszy dokument strategiczny dotyczący działań mających na celu rozwój gospodarczo-społeczny miasta Katowice do 2030 roku, następujący bez wzrostu zapotrzebowania na energię końcową.

energetynka_atmosferek_kolor
 

W Planie oprócz działań wprost zmniejszających zużycie i emisje zanieczyszczeń w sektorze handlu i usług, mieszkalnictwa, transportu, obiektów użyteczności publicznej i oświetlenia, znajdują się też działania edukujące, dla mieszkańców ze wszystkich grup wiekowych, w tym w zakresie oszczędzania energii. Działania te są niezbędnym filarem do uzyskania wyznaczonego celu, ponieważ bez świadomego działania i wsparcia katowiczan założone w naszym Planie efekty nie zostaną osiągnięte.

Głównym celem Dni Energii jest edukacja i promocja pozytywnych zachowań, które ułatwiać mogą codzienne podejmowanie małych i większych decyzji dotyczących użytkowania nośników energii. Organizacja takiej imprezy wpisuje się w kształtowanie wizerunku naszego Miasta jako nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom i stanowiącego wzór dla otaczających je ośrodków miejskich.