This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dla administratorów budynków

Dla administratorów budynków


 

 Szanowni Państwo

Administratorzy obiektów i budynków będących własnością miasta Katowice

  

Nawiązując do zmian organizacyjnych w strukturach Urzędu Miasta Katowice (informacje na https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/StrukturaUrzeduDetail.aspx?i=346&menu=576) koniecznym jest nałożenie obowiązku na wszystkie Jednostki Organizacyjne Miasta Katowice oraz Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta Katowice, które z budżetu miasta Katowice pokrywają koszty zużycia nośników energii i wodę, do uzupełnienia danych oraz bieżącego monitoringu zużycia i kosztów  poprzez wprowadzony w Urzędzie Miasta Katowice  „System monitoringu i zarządzania energia w mieście Katowice”.

Uzupełnienie oraz bieżący monitoring zużycia i kosztów za wszystkie nośniki energii umożliwi wywiązanie się z nałożonego na Wydział Budynków i Dróg następującego zakresu działania:

  • Nadzór i koordynacja działań związanych z utrzymywaniem jednolitej bazy danych dotyczącej zapotrzebowania Miasta w nośniki energii oraz jej bieżąca weryfikacja.
  • Opracowanie okresowych analiz związanych z bilansem nośników energii.
  • Inicjowanie i uczestnictwo w opracowaniu programów dotyczących poprawy efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz monitorowanie efektów uzyskanych w wyniku ich realizacji.

Ponadto wprowadzenie ww. obowiązku umożliwi w przyszłości realizację pozostałych działań nałożonych na Wydział, dla których posiadanie kompletnej i spójnej bazy danych o zapotrzebowaniu energetycznym obiektów miasta w nośniki energii jest niezbędne.

Dla możliwości realizacji zadań opisanych powyżej Prezydent Miasta Katowice wydał „Zarządzenie Wewnętrzne  nr 256/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie sposobu monitorowania zużycia nośników energii oraz wody i ścieków przez Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta Katowice oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Katowice”,

______________________________________________________________

Poniżej znajdują się instrukcje obsługi systemu:

 

W budowie........

 

_______________________________________________________________ 

Kontakt w Urzędzie Miasta Katowice 

 

Daniel WOLNY 
 
Kierownik Biura

Biuro Zarządzania Energią

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 1

40-003 Katowice 

Pokój: 206

tel.: (032) 25 93 298

fax: (032) 25 93 203 

daniel.wolny@katowice.eu