This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Zadbają o rozwój czystych technologii węglowych

Zadbają o rozwój czystych technologii węglowych

W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 dojdzie do uroczystego otwarcia Centrum Czystych Technologii Węglowych - CCTW. To wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

CCTW finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Środki unijne przeznaczone na realizację PO IG pochodzą w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem budowy Centrum Czystych Technologii Węglowych jest stworzenie w Polsce wiodącego w Unii Europejskiej ośrodka badawczego oraz rozwoju know-how dla komercjalizacji innowacyjnych czystych technologii węglowych.

Unikalna infrastruktura badawcza Centrum, na którą składać się będą m.in. instalacje demonstracyjne, pozwoli na wykonywanie badań podstawowych, realizację prac badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych, dotyczących perspektywicznych technologii wykorzystania węgla.

- Polska posiada bogate zasoby węgla i należy pracować nad ich możliwie najbardziej optymalnym wykorzystaniem w przyszłości- mówi portalowi wnp.pl prof. Józef Dubiński, szef Głównego Instytutu Górnictwa. - Czyste technologie węglowe będą przemiotem prowadzenia prac badawczych. Nie tylko w skali laboratoryjnej, ale również w skali ćwierćtechnicznej.

Chodzi tu między innymi o instalacje z zakresu zgazowania węgla, czy też instalacje do spalania węgla w tlenie pod wysokim ciśnieniem ulokowane w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Prowadzone prace powinny być impulsem do późniejszych działań podejmowanych w przemyśle.

Przykładowo w kopalni doświadczalnej Barbara w Mikołowie będzie doskonalona technologia produkcji paliw płynnych z węgla, jak również użytkowania gazu powstającego po zgazowaniu podziemnym węgla.

..."

________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.wnp.pl/wiadomosci/196190.html