This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Weryfikacja zamówionych mocy oraz dobór taryf dla nośników energii – warsztaty dla pracowników urzędów miast Metropolii „Silesia” i jej otoczenia

Weryfikacja zamówionych mocy oraz dobór taryf dla nośników energii – warsztaty dla pracowników urzędów miast Metropolii „Silesia” i jej otoczenia

Po uwolnieniu rynku energii w Polsce każdy ma prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe stało się poszukiwanie oszczędności także w zakresie jej zakupu, poprzez wybór najkorzystniejszego dla siebie partnera na rynku. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei zakup pozostałych mediów dla gmin, tj. paliw gazowych oraz energii cieplnej może podlegać optymalizacji i oszczędnościom poprzez zastosowanie innych mechanizmów, np. odpowiedni dobór taryf, czy weryfikację zamówionych mocy.

Tym też zagadnieniom  poświęcone były pierwsze z serii warsztatów, jakie Górnośląski Związek Metropolitalny zorganizował w ramach środków finansowych projektu SERPENTE „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej”. Odbyły się one 9 kwietnia 2013 r., a ich uczestnikami byli przedstawiciele urzędów miast Metropolii „Silesia” i jej otoczenia.

W trakcie warsztatów swoim doświadczeń dzielili się panowie Piotr Sołtysek i Michał Lewandowski z Urzędu Miasta Bielska-Białej, które od 1997 r. posiada w swoich strukturach jednostkę zarządzającą energią, a od 2009 r.  jest sygnatariuszem „Porozumienia między burmistrzami” – europejskiego ruchu skupiającego władze lokalne i regionalne, dobrowolnie działające na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Tematykę optymalizacji zużycia energii cieplnej przybliżył zgromadzonym pan Daniel Wolny, główny specjalista Urzędu Miasta w Katowicach. Na wstępie podkreślił, że oszacowanie zapotrzebowania na energię cieplną nie jest proste i zależy od wielu czynników, zarówno technicznych (technologia budowy, stan techniczny budynku), jak i związanych  ze sposobem użytkowania budynku.

Najważniejszą sprawą dla administratorów budynków w ocenie możliwości uzyskania potencjalnych oszczędności przy zakupie nośników energii (gazowej, elektrycznej i cieplnej) jest zapoznanie się z ofertą taryfową dystrybutorów oraz systemem kar za przekroczenie zamówionej mocy. Niełatwym zadaniem jest jednak samo oszacowanie mocy do zamówienia, która będzie w pełni adekwatna do potrzeb danego budynku. Zależy to bowiem od wielu czynników, związanych zarówno budynkiem (jego kubaturą, przeznaczeniem), jak i czynnikami pogodowymi. Dodatkowo różne są obliczenia dla poszczególnych nośników energii. Dlatego właśnie prowadzący warsztaty przygotowali i omówili arkusze kalkulacyjne ułatwiające wykonywanie tych skomplikowanych operacji.

..."

_____________________________________________________________________________________

  

serpe

 

Więcej informacji na stronie: http://www.gzm.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1872:weryfikacja-zamowionych-mocy-oraz-dobor-taryf-dla-nonikow-energii-warsztaty-dla-pracownikow-urzdow-miast-metropolii-silesia-i-jej-otoczenia&catid=55:serpente&Itemid=100