Start
W Katowicach powstanie 127 stacji pomiaru jakości powietrza