This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Spotkanie informacyjne dot. planów gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu NFOŚiGW

Spotkanie informacyjne dot. planów gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu NFOŚiGW

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 28 sierpnia 2013 r., środa odbędzie się spotkanie informacyjne (rozpoczęcie spotkania o godz. 11.00) dot. ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Kiedy 2013-08-28
od 11:00 do 13:00
Gdzie Katowice, ul. Kościuszki 43/5
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Spotkanie dotyczyć będzie Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013.

SZGP

Celem w/w spotkania będzie nie tylko omówienie zasad składania wniosku w ramach ogłoszonego konkursu, ale także zainicjowanie szerszej dyskusji nad wykorzystaniem środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej na działania związane z bezpieczeństwem energetycznym, efektywnością wykorzystania energii oraz gospodarką niskoemisyjną.

Spotkanie to będzie miało miejsce w siedzibie Związku (ul. Kościuszki 43 lokal nr 5, Katowice, sala konferencyjna na III piętrze) i potrwa ok. 2 godziny. W spotkaniu będzie uczestniczyć pan Szymon Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) w Katowicach oraz pan Piotr Kukla, Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego FEWE, który zreferuje sposób wypełnienia aplikacji konkursowej.

Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, które są przedmiotem w/w konkursu NFOŚiGW ułatwią ubieganie się o środki unijne w przyszłej perspektywie finansowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i efektywnego wykorzystania energii. Jednocześnie opracowanie tych planów będzie pomocne przy tworzeniu i modyfikowaniu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a zarazem pozytywnie wpłynie na realizację działań podejmowanych przez jst, zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. W związku z powyższym gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.

W razie zainteresowania udziałem w w/w spotkaniu uprzejmie prosimy  o potwierdzenie obecności  w terminie do dn. 22 sierpnia br. (czwartek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: http://silesia.smartforms.pl w zakładce „Zgłoszenia udziału” (podzakładka: formularz zgłoszenia udziału w spotkaniu informacyjnym dot. planów gospodarki niskoemisyjnej w dn. 28 sierpnia 2013 r. w siedzibie ŚZGiP).

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku jest p. Dominika Tkocz – specjalista ds. komunikacji i szkoleń, adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 0 32 609 03 58.