This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Program Ryś będzie realizowany, ale nie w całej Polsce

Program Ryś będzie realizowany, ale nie w całej Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmienioną listę programów priorytetowych. Jeśli Minister Środowiska nie zgłosi uwag, lista uprawomocni się. Jak informuje NFOŚiGW, programy Kawka i Ryś nie zostaną zlikwidowane.

Zmieniona lista programów priorytetowych NFOŚiGW na 2016 r. nie została jeszcze ogłoszona, jedynie w piątek 20 maja 2016 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia jej zmiany. Decyzja będzie prawomocna po niewniesieniu uwag przez Ministra Środowiska, który ma na to dwa tygodnie. Dopiero wówczas NFOŚiGW będzie mógł opublikować zatwierdzoną, zmienioną listę programów na obecny rok.

Ponadto – poza ustaleniem listy programów na 2016 r. – w NFOŚiGW nie został jeszcze zakończony przegląd wszystkich programów, którego celem jest uporządkowanie obszarów wsparcia.

Jak informuje rzecznik Funduszu Sławomir Kmiecik, nie ma jeszcze decyzji co do ostatecznego kształtu poszczególnych programów, nie wstrzymano też ich funkcjonowania. Nabory w programach Kawka i Ryś zakończyły się zgodnie z planem. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków.

Trwa ostatnia edycja Kawki

Jeśli chodzi o program Kawka, NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory, na które skierowano 400 mln zł (na I i II edycję NFOŚiGW przeznaczył prawie 280 mln zł), czyli cały budżet programu. W związku z wyczerpaniem się alokacji, nie była planowana kontynuacja programu. NFOŚiGW już wcześniej nie zakładał dalszych naborów w ramach Kawki – w związku z zobowiązaniami narzuconymi dyrektywą CAFE, Narodowy Fundusz planował środki finansowe w ramach do tej pory przeprowadzonych naborów z wydatkowaniem do 2018 r.

..."

______________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: 

http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Rys-nie-w-calej-Polsce-2232.html#xtor=EPR-1