This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice - aktualizacja

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice - aktualizacja

Urząd Miasta Katowice przedstawia dokument pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice - aktualizacja”
Kiedy 2017-12-14 11:10 do
2018-01-07 23:55
Gdzie Katowice
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Urząd Miasta Katowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 14.12.2017 r. do 07.01.2018 r.

KATO_LOGO

 
Uwagi i wnioski do 7 stycznia 2018 r. mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, pod adresem: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-035 Katowice,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: ks@katowice.eu,

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres wnioskodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Katowice.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 
Załączniki:

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice - aktualizacja"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5