This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Pieniądze na czyste powietrze w regionie

Pieniądze na czyste powietrze w regionie

Blisko 12 milionów złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi w tym roku do 22 gmin z województwa śląskiego realizujących obszarowe programy ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza do atmosfery z budynków mieszkalnych. Pozwoli to na zmniejszenie emisji spalin w tych miejscowościach każdego roku m.in. o co najmniej 77 ton pyłu, 33 tony dwutlenku siarki i blisko 4 tys. ton tlenków węgla.

Wśród gmin ubiegających się w Funduszu o tego rodzaju wsparcie, jedną z największych dofinansowań uzyskało miasto Bielsko – Biała, gdzie do końca 2012 roku zaplanowano wymianę 150 przestarzałych pieców opalanych węglem w indywidualnych domach. Będzie to kolejny etap wdrażania kompleksowego programu ograniczania niskiej emisji w mieście.

Do tej pory w jego ramach zmodernizowano 650 kotłowni w budynkach jednorodzinnych, co pozwoliło zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza nad Bielskiem o ponad 4 tys. ton rocznie.

Teraz, dzięki udzielonej Gminie przez Zarząd Funduszu preferencyjnej pożyczce w wysokości 750 tys. zł, mieszkańcy mogą otrzymać dotacje w wysokości ok. 5 tys. złotych na likwidację u siebie starych kotłów węglowych lub pieców kaflowych i wymienić je na źródła gazowe, elektryczne, pompy ciepła lub atestowane ekologiczne kotły retortowe.

Katowicki Fundusz już dziesięć lat temu - jako pierwszy w kraju - wprowadził tego rodzaju dofinansowanie z publicznych środków dla indywidualnych właścicieli domów.

..."

_______________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:

http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-1389-fundusz_dla_slaskiego_srodowiska_12_lipca.htm