This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / NFOŚiGW ponownie wesprze zarządzanie energią w budynkach

NFOŚiGW ponownie wesprze zarządzanie energią w budynkach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje kolejny konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, realizowanego w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS).

Środki na wsparcie przedsięwzięć mają być zapewnione ze środków NFOŚIGW, w tym ze środków GIS, ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU.

Jak podaje NFOŚiGW dofinansowanie w piątym konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ogłoszenie konkursu NFOŚiGW planuje na połowę lipca 2012 r., a nabór wniosków od 1 września do 1 października br.

Beneficjentami konkursu mogą być m. in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, uczelnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia to 2 mln zł.

..."

________________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie:

http://www.wnp.pl/polska_efektywna_energetycznie/nfosigw-ponownie-wesprze-zarzadzanie-energia-w-budynkach,173531_1_0_0.html