This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Na razie efektywności energetycznej samorządom nikt nie narzuca. Ale przepisy mogą się zaostrzyć

Na razie efektywności energetycznej samorządom nikt nie narzuca. Ale przepisy mogą się zaostrzyć

- W drugim planie działania dot. efektywności energetycznej nie ma zadań bezpośrednio dla samorządów. Priorytety są jednak takie, by gminy przy okazji własnych zadań realizowały te poprawiające efektywność - twierdzi Andrzej Guzowski z resortu gospodarki

Jaką rolę mają do spełnienia samorządy w drugim krajowym planie dotyczącym działania efektywności energetycznej w Polsce, który ministerstwo przedstawilło w grudniu?

Andrzej Guzowski, główny specjalista z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki: W tej chwili w krajowym planie działania efektywności energetycznej nie ma zadań bezpośrednio wyznaczonych dla samorządów. Są natomiast pewne priorytetowe działania w niektórych obszarach np. w sektorze transportu czy sektorze publicznym oraz takich, gdzie można przy okazji własnych zadań realizować te poprawiające efektywność. Może to być m.in. użytkowany przez samorządy majątek np. budynki, pojazdy, a także oświetlenie.

Podam taki przykład - w normalnych obowiązkach wynikających z ustawy, praw energetycznych - jeżeli gminy zapewniają oświetlenie to mogą podjąć jakieś działania inwestycyjne, ale te zadania nie są wyszczególnione w planie. One - jakby to powiedzieć - szeroko się w nim zawierają .

Czyli samorządy nie muszą sporządzać sprawozdań?

Gminy jako takie nie sporządzają dla krajowego planu sprawozdań. Sprawozdania sporządzają i przekazują ministrowi gospodarki wojewodowie oraz inni ministrowie.

Gminy z racji planu nie mają bowiem konkretnie wyznaczonych dodatkowych działań. Właściwie patrząc z perspektywy planu to mają one realizować paprawę efektywności natomiast prawo energetyczne nie wymaga od nich informowania o tym społeczeństwa na stronach urzędowych.

Żeby działać na rzecz efektywności energetycznej gmina może wybrać dwa środki z pięciu wymienionych w ustawie o efektywności energetycznej. Tak więc na razie nie ma tak bardzo ustawowo narzuconych samorządowi zadań obligatoryjnych. Jest duża elastyczność.

 

..."

_________________________________________________________________________________

Zaprzszamy do zapoznania się z całym wywiadem zamieszczonym na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/na-razie-efektywnosci-energetycznej-samorzadom-nikt-nie-narzuca-ale-przepisy-moga-sie-zaostrzyc,27828.html