This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Miasto Katowice jako przykład w projekcie COOL REGION

Miasto Katowice jako przykład w projekcie COOL REGION


COOLREGION - Efektywne i innowacyjne chłodzenie i klimatyzacja 


Projekt COOLREGION – Efektywne energetycznie chłodzenie i klimatyzacja w regionach Europy Centralnej i Północnej (zakończony w 2009 r.) jest odpowiedzią na ciągle rosnące w Europie zapotrzebowanie na energię do celów klimatyzacji i chłodnictwa w budynkach. Z roku na rok zwiększa się bowiem liczba budynków wyposażonych w układy klimatyzacji, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię. Dodatkowo tworzone, przez różne niezależne instytucje, prognozy pokazują, że zapotrzebowanie to będzie stale wzrastać, zwłaszcza w rozwijających się w tym obszarze krajach Europy Centralnej. 

Tymczasem wszelkie działania zmierzające do ograniczenia zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji na etapie projektów, budowy czy gruntownej modernizacji budynków mają bardzo niski priorytet i są znane jedynie niewielkiej grupie ekspertów i jeszcze mniejszej grupie właścicieli i administratorów budynków. 

CR_LOGO

Głównym zadaniem projektu było rozpowszechnienie wiedzy na temat dostępnych technik i sposobów ograniczenia zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji i chłodnictwa w budynkach. Dodatkowo przewiduje się pokazanie pilotowego projektu zmierzającego do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji w budynku, w każdym z krajów partnerów projektu (m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), a następnie pokazanie sposobów realizacji projektu oraz rozpowszechnienie informacji o uzyskanych rezultatach. Ponad to partnerzy projektu z siedmiu państw uczestniczących w projekcie będą pracować na rzecz budowy sieci partnerskiej złożonej głównie z ekspertów oraz będą tworzyć bazę dobrych przykładów już zrealizowanych przedsięwzięć zmniejszających potrzeby na chłód w budynkach. 

W ramach projektu z Polski zaprezentowano 5 przykładów "dobrych prktyk" z czego 2 pochodzą z miasta Katowice. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi przykładami wykorzystania pasywnego ogrzewania i chłodzenia zgłoszonymi przez koordynatora projektu w Polsce - Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach (na obecnym etapie dostępne są tylko wersje anglojęzycze).

1. EXBUD SKANSKA - Kielce  >>>

2. Szkoła Policji - Katowice  >>>

3. Euro Centrum - Katowice  >>>

2. Euro Centrum - Smolec  >>>

5. Budynek jednorodzinny - Mysłowice  >>>


Więcej szczegółów na europejskiej stronie projektu www.coolregion.info