Start
Ludzie praktycznie przestali spalać śmieci. Smog to efekt używania węgla w starych piecach