This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Kredyty WFOŚiGW w Katowicach na "Dom energooszczędny"

Kredyty WFOŚiGW w Katowicach na "Dom energooszczędny"

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraziła zgodę na uruchomienie pilotażowej bankowej linii kredytowej o nazwie „Dom energooszczędny’ przeznaczoną na kredyty związane z budową obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Środki Funduszu w wysokości do 2 milionów udostępnione zostaną, wyłonionemu w przetargu, bankowi na sfinansowanie niskooprocentowanych kredytów związanych z realizacją energooszczędnych obiektów, a także instalacji i urządzeń technologicznych służących budowie domów, których wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie. Teraz budowany tradycyjną metodą dom zużywa rocznie ok. 120 kWh na m. kw. w roku.

Ubiegać się o te środki mogą osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą. Kredytowanie wyniesie do 90 proc. dla zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych: źródeł ciepła(pompy ciepła, kolektory słoneczne), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiennika gruntowego, a także- w zmiennej wysokości- dla instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

 

budynek WFOŚ

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

 

Maksymalny kredyt na te cele może wynosić do 200.000 zł. Oprocentowanie – do 0,6 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat od daty zakończenia zadania, a karencja nie przekraczać 12 miesięcy. Przedsięwzięcie jednak powinno zostać zrealizowane do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji.

Obecnie w Europie budynki tracą ok. 40% wykorzystywanej energii. Zużycie jej rośnie każdego roku wraz ze wzrostem poziomu życia związanego z powszechnym korzystaniem z ogrzewania i klimatyzacji. Dlatego dziś sprawa priorytetową stała się oszczędność energii, minimalizacja kosztów utrzymania obiektów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona powietrza.
 

..."

_____________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:  http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-894-fundusz_dla_slaskiego_srodowiska_28_marca.htm