This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Konwersatorium "Inteligentna Energetyka 2010"

Konwersatorium "Inteligentna Energetyka 2010"

Konserwatorium
Kiedy 2010-02-23
od 15:00 do 19:00
Gdzie Gliwice, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, ul. Krzywoustego 2
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Na zaproszenie Pana Profesora Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przedstawiciele miasta Katowice, pod przewodnictwem Pana Wiceprezydenta Arkadiusza Godlewskiego, wezmą udział w II spotkaniu Konserwatorium „Inteligentna Energetyka 2010” realizowanego w ramach projektu „Klaster3x20”.

Projekt ten uformowany jest na bazie umowy konsorcjalnej, jako wspólny projekt podmiotów wchodzących w skład Grupy Założycielskiej. Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono m. n.: Politechnikę Śląską w Gliwicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Vattenfall Distribution.

Grupa członków Katastra3x20 sukcesywnie powiększana jest o kolejne zainteresowane podmioty, które sygnują umowę i otrzymują odpowiednią, wspólnie ustaloną rolę wewnątrz jej struktur.

klaster3x20

Głównym zadaniem projektu jest wypracowanie struktury i powiązań oraz konfrontacja działań podmiotów klastra z aktualną Polityką Energetyczną Polski i Unii Europejskiej.

W ramach projektu uruchomiony został portal internetowy klaster3x20 gdzie zamieszczane są m. in.:

- komentarze trendów rozwojowych energetyki w społeczeństwie wiedzy,
- informacje o sytuacji w sektorze paliwowo-energetycznym,
- informacje o wdrażaniu Pakietu 3x20 poprzez pryzmat programu "Innowacyjna Energetyka i Rolnictwo Energetyczne",
- propozycje modyfikacji mapy dla budowy rynkowego bezpieczeństwa energetycznego.

Na spotkanie, ze strony miasta Katowice, przygotowana została prezentacja „Katowice – Miasto Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej – realizacja celów pakietu 3x20”


„Klaster 3x20, ukierunkowany jest na realizacje unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20, jest platformą wspomagającą zmiany sposobów funkcjonowania polskich sektorów paliwowo-energetycznych od charakterystycznych dla społeczeństwa przemysłowego do charakterystycznych dla społeczeństwa wiedzy, z perspektywa ich przejścia do społeczeństwa wodorowego"

Prof. Jan Popczyk