This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Konsultacje projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”

Konsultacje projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Na podstawie Uchwały nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
Kiedy 2014-09-25 16:10 do
2014-10-13 15:30
Gdzie Katowice, ul. Rynek 1
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 22.09.2014r. do 13.10.2014 r. za pośrednictwem  formularza.

Formularz należy:
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice lub,
- złożyć osobiście w Wydziale Kształtowania Środowiska za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, Katowice, lub
- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail ks@um.katowice.pl
- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych (www.katowice.eu/forum_spoleczne) pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o konsultacjach.

 

 Str tytułowa 

 

Projekt dokumentu oraz formularz uwag znajduje się na stronie: 

https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=609#post3965