Start
Katowice – Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia – procedura rozpoczęta