This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Jakość powietrza w Katowicach

Jakość powietrza w Katowicach

Każdego roku w okresie sezonu grzewczego (wrzesień - kwiecień) stacje monitorujące jakość powietrza w województwie śląskim wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm, dotyczących pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu.

Przy szczególnie niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury, brak wiatru) stężenia pyłu zawieszonego przekraczają wielokrotnie dopuszczalną normę. W 2014 roku, w obszarach zabudowanych dopuszczalna dobowa norma dla pyłu PM10 była przekraczana przez 53 do 144 dni. Przekroczeniu ulegają również pozostałe wskaźniki.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat w szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej i prognozowanej na kolejną dobę jakości powietrza. Na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl, w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza” podawane są dane pochodzące z 18 automatycznych stacji monitoringu oraz z wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

_______________________________________________

Treść informacji WIOŚ w Katowicach z dnia 10.09.2015 r. dostępna jest w zakładce "Jakość powietrza w Katowicach".

______________________________________________________________

Strona internetowa WIOŚ w Katowicach: 

 WIOS_LOGO 

 

 System monitoringu jakości powietrza: 

System monitoringu