This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Internetowe szkolenia FEWE szansą na podniesienie kwalifikacji

Internetowe szkolenia FEWE szansą na podniesienie kwalifikacji

 

Platforma e-learningowa FEWE (www.e-szkolenia.fewe.pl) jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie firm, instytucji oraz szkół nauczaniem na odległość. W tego typu szkoleniach rolę nauczyciela przejmuje komputer, a kursant może dostosować tempo nauki do własnych zasobów czasowych i posiadanych już umiejętności.


Mając to na uwadze Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii udostępniła nieodpłatnie platformę e-learningową. Szkolenia zostały stworzone w ramach realizacji projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Celem projektu jest stworzenie i funkcjonowanie komplementarnego systemu informacji i edukacji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią, skierowanego zarówno do samorządów, jak i rozproszonych podmiotów gospodarczych lokalnych społeczności.


Dostępne kursy e-learningowe:

Rozwiń swoją wiedzę z zakresu planowania energetycznego
Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty planowania energetycznego. Jest skierowane przede wszystkim do decydentów i specjalistów z samorządów terytorialnych. To zobowiązuje, bowiem należy zapoznać Kursantów nie tylko z tym dlaczego i po co realizowane jest planowanie w gminie, ale również ukazać jak doprowadzić do opracowania dobrego planu zaopatrzenia gminy w podstawowe surowce energetyczne, by potem móc go sprawnie i efektywnie realizować.

Doskonalenie wiedzy i wdrażanie zarządzania energią i środowiskiem w obiektach samorządów terytorialnych
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do władz samorządów terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych), które pośrednio lub bezpośrednio regulują ze swoich budżetów rachunki za energię i wodę. Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej (szkołach, przedszkolach, szpitalach i przychodniach, obiektach kulturalnych i sportowych, budynkach administracyjnych itp.) jest częścią gospodarowania pieniędzmi publicznymi, których w samorządach jest zawsze za mało i nie ma powodów by były nieefektywnie wydawane. W szkoleniu przedstawiono więc podstawowe informacje nt. gospodarowania energią, a także wskazówki metodyczne, sposoby postępowania oraz miejsca gdzie szukać dodatkowych informacji.

Analiza i ocena wykonalności projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii za pomocą programu RETScreen®
Stosowanie odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści, jak ochrona środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii czy oszczędności kosztów. Należy jednak pamiętać, że technologie OZE są droższe od konwencjonalnych źródeł energii i należy stosować je z rozwagą, tak aby w pełni wykorzystać ich możliwości i uzyskać szybki zwrot z poniesionych inwestycji. Cykl lekcji został poświęcony ocenie projektów z wykorzystaniem narzędzi RETScreen®. Szkolenie przedstawia przede wszystkim zalety stosowania OZE, prawidłowy dobór urządzeń, analizę opłacalności ekonomicznej i środowiskowej oraz problemy związane z wykorzystaniem OZE.


Jestem świadomym obywatelem 
Podstawowym celem kursu jest realizacja powszechnej edukacji społeczeństwa w zakresie świadomego i aktywnego udziału w oszczędzaniu energii w codziennym życiu. Szkolenie ukazuje czym jest i skąd pochodzi energia, do czego jest zużywana i ile tej energii nam na co dzień potrzeba. Następnie postaramy się ukazać jak tą energię oszczędzać oraz udowodnimy, że poprzez zwykłe codzienne nawyki i decyzje można zaoszczędzić nawet do 30% energii i paliw.
 
Efektywna energetycznie i przyjazna środowisku szkoła 
Podstawowym celem niniejszego kursu jest uzupełnienie powszechnej edukacji młodzieży i dzieci w zakresie świadomego i aktywnego udziału w oszczędzaniu energii w codziennym życiu. Szkolenie może być użyteczne dla nauczycieli, którzy za jego pomocą mogą przeprowadzić multimedialną lekcję z uczniami.


Polecamy również


Kontakt

Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40 - 048 Katowice
tel./fax 32 203 51 14
office@fewe.pl; www.fewe.pl