This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Informacja o realizacji PGN Katowice za 2016 r. przyjęta przez Komisję

Informacja o realizacji PGN Katowice za 2016 r. przyjęta przez Komisję

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice w dniu 22.03.2017 r. przyjęta została " Informacja Prezydenta Miasta o realizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”

Przedstawiony dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące:

  1. Podaży i zapotrzebowania nośników energii na terenie miasta Katowice.
  2. Harmonogram działań dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice – stan na dzień 14.12.2016 r. 
  3. Harmonogram działań dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – wg stanu na dzień 14.12.2016 r. 
  4. Działania operacyjne związane z podażą i zapotrzebowaniem energii cieplnej i elektrycznej oraz paliw gazowych w mieście Katowice. 
  5. Działania edukacyjne i wymiana doświadczeń. 
  6. Planowane działania na lata następne.

 

Zapraszamy do lektury

 >>> dokument do pobrana <<<