This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / II spotkanie Zespołu Roboczego PGN

II spotkanie Zespołu Roboczego PGN

W dniu 29.01.2015 r. odbyło się II posiedzenie Zespołu Roboczego odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

Podczas spotkania omówione zostały tematy związane z wdrażaniem i realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” w tym przede wszystkim harmonogramy realizacji:

  • „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice”,
  • „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

W harmonogramach zostały skorygowane jednostki odpowiedzialne za realizację oraz okresy realizacji poszczególnych działań. 

Szczegółowe informacje wraz z protokołem ze spotkania znajdują się w zakładce PGN - Zespół Roboczy