This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Gminy i powiaty będą mogły dofinansowywać inwestycje ekologiczne

Gminy i powiaty będą mogły dofinansowywać inwestycje ekologiczne

 

wnp_logo
 

"21 grudnia wchodzi w życie nowe, zmienione Prawo ochrony środowiska, które umożliwi przyznawanie przez gminy i powiaty dotacji celowych (np. dotacji dla mieszkańców na zakup kolektorów słonecznych) podobnie, jak miało to miejsce w przypadku finansowania ze zlikwidowanych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej” - informuje Instytut Energetyki Odnawialnej.

Podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji będą zarówno podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy), jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe udzielanie dotacji ze środków budżetów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych bezpośrednio osobom fizycznym.

Podmioty te utraciły prawo otrzymywania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 stycznia 2010 r. w wyniku przyjętej 20 listopada 2009 r. zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, na mocy której zlikwidowano powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ich środki przeszyły do dyspozycji odpowiednio starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

 

żródło: http://www.wnp.pl/wiadomosci/127656.html