This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Fundusz i RIG dla przedsiębiorców

Fundusz i RIG dla przedsiębiorców

7 kwietnia w Katowicach odbyła się konferencja prasowa „Zielona gospodarka”, która była okazją do uroczystego zainaugurowania współpracy Funduszu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Na mocy porozumienia zawartego przez te instytucje powstał Punkt Konsultacyjny WFOŚiGW w Katowicach przy RIG, dzięki któremu eksperci będą mogli na bieżąco odpowiadać na pytania przedsiębiorców dotyczące możliwości dofinansowania ich projektów.

Najczęściej pojawiające się problemy i pytania będą publikowane na stronach internetowych Izby i Funduszu z myślą o ich rozpowszechnianiu i wydaniu poradnika ekologicznego dla przedsiębiorców stworzonego na bazie najczęściej zadawanych pytań. W serwisach internetowych zamieszczane będą także materiały pozwalające na wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji biznesowych projektów proekologicznych oraz umożliwiające zapoznanie się z aktualnie dofinansowywanymi ze środków krajowych i zagranicznych inicjatywami służącymi ochronie środowiska w naszym regionie.

Podczas konferencji przedstawiono zaproszonym przedsiębiorcom „Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW na rok 2015” oraz projekt EnerGO!, dotyczący audytów energetycznych. W konsultacjach udział wzięli Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu. 

..."

___________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1282-fundusz-i-rig-dla-przedsiebiorcow