This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ekologia w harcerskim mundurze

Ekologia w harcerskim mundurze

ZHP_HOR           WFOS_LOG

Śląska Komenda Chorągwi ZHP rozpoczyna wśród harcerzy i instruktorów szeroko zakrojona kampanię ekologiczną pod nazwą „Na zielonej ścieżce”. Jej zasadniczym celem jest propagowanie działań i zachowań proekologicznych oraz przygotowanie liderów poszczególnych grup wiekowych do działań na różnych szczeblach organizacji. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach wsparł tę inicjatywę przyznając na ten cel dotację w wysokości 149 tys. zł. 

Kampania obejmie około tysiąca dzieci i młodzieży z województwa śląskiego i trwać będzie do końca roku. W jej ramach dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe uczestniczyć będą w licznych, atrakcyjnych działaniach i zabawach ekologicznych. Zaplanowano m.in. konkursy plastyczne prezentujące nasze miejsce w świecie przyrody, warsztaty na tematy związane z ekologią, gospodarką wodną oraz ochroną środowiska naturalnego, harcerski festiwal piosenki ekologicznej. Będą też liczne konkursy i turnieje umiejętności promujące i utrwalające zachowania proekologiczne organizowane w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody. Zaplanowano wiele zajęć podejmowanych przez cały rok w harcerskich zastępach i drużynach.

Dzięki nim możliwe będzie rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie postaw szacunku dla przyrody i jej piękna, uczestnictwo w działaniach zapobiegających dewastacji środowiska, a także nauka segregacji śmieci oraz zachowań ograniczających ich powstawanie. Zuchy, harcerze, instruktorzy oraz młodzież niezrzeszona będą mieli szansę aktywnej obecności we własnym środowisku, naukę ekologicznego życia we własnym domu, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne występujące w najbliższym otoczeniu. Świetnie do tego nadawać się będą obozy i kolonie, biwaki czy śródroczne harcerskie zbiórki.

WFOŚ_ZHP

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Organizatorzy tej harcerskiej zielonej kampanii nie ukrywają, że nieprzypadkowo zainicjowano ją właśnie w województwie śląskim, traktowanym jako najbardziej zdegradowaną ekologicznie część kraju. Teraz, po wielu pozytywnych zmianach w zakresie ochrony środowiska naturalnego w regionie, pojawiła się realna szansa na wychowanie nowego pokolenia ludzi potrafiących cenić sobie bogactwo otaczającej ich przyrody. Dobrą okazją na to jest przekazanie młodym mieszkańcom regionu wiedzy i umiejętności mądrego korzystania ze środowiska za pomocą sprawdzonych harcerskich metod.

 _____________________________

źródło: www.wfosigw.katowice.pl