This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Eko-budownictwo socjalne - rekomendacje

Eko-budownictwo socjalne - rekomendacje

- Energetyka OZE/URE* integruje. Jest dobra dla biednych i dla bogatych – podkreślał prof. Popczyk z Politechniki Śląskiej, pomysłodawca i jeden z prelegentów dzisiejszego seminarium. Podczas spotkania rozważano różne aspekty wykorzystania technologii energooszczędnych w mieszkalnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa socjalnego. Owocem dyskusji są konkretne rekomendacje.

- Nowe sposoby pozyskiwania energii stymulują nowe możliwości i rozwiązania nie tylko techniczne, ale ekonomiczne/inwestycyjne, strategiczne i społeczne  – wskazała prof. Barbara Jękot z University of Pretoria, gość specjalny seminarium. Pokazała najlepsze światowe praktyki zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. Analizowała zróżnicowane rozwiązania organizacyjne omawianych przedsięwzięć.  Edukowanie konsumentów (prosumentów) energii, angażowanie ich w projekty, a także różnorodna współpraca sektora prywatnego, publicznego, ale też wspólnot religijnych  – drogi realizacji trzeba dobierać do konkretnych warunków i projektów.

Niestety w polskich realiach energooszczędne budynki socjalne pozostają w sferze dążeń. Brak środków na inwestycje w nowe budynki socjalne, brak szacunku użytkowników lokali socjalnych do mienia i związany z tym „zbyt wysoki” standard nowych obiektów w stosunku do pozostałych mieszkań komunalnych – to czynniki,  dla których przedstawiciele katowickiego magistratu nie widzą obecnie możliwości budowania niskoenergetycznych budynków socjalnych. Nawet pomimo tego, że miastu brakuje na dziś prawie 3 tysięcy lokali socjalnych. Podobna sytuacja jest we wszystkich polskich gminach, zwłaszcza miastach.

 

                                 BUD_SOC

                                                                 Fot. Grupa Euro-Cenrum

 

Jak więc zaradzić tej sytuacji? Uczestnicy seminarium sformułowali rekomendacje dla gmin, rządu i producentów urządzeń URE/OZE:

  1. Gminy realizują w budynkach użyteczności publicznej szereg modelowych inwestycji w efektywność energetyczną, które promują poszanowanie energii. W obszar tych działań powinny włączyć budynki socjalne. Takie przedsięwzięcia będą miały większą legitymizację społeczną.
  2. Finansowanie budowy obiektów socjalnych może pochodzić z kredytów bankowych. Ich raty mogłyby być płacone ze środków dotychczas zabezpieczonych na  odszkodowania wypłacane osobom, którym przysługuje lokal socjalny, a gminy nie mogą go zapewnić.
  3. Według NIK, obecne wsparcie finansowe budownictwa socjalnego udzielane gminom z budżetu jest niewystarczające. Dodatkowym źródłem finansowania, mogłyby być środki z realizowanego przez NFOŚiGW programu „Inteligentne Sieci Energetyczne”. Środki te mogłyby pokrywać różnicę kosztów budowy obiektu niskoenergetycznego w porównaniu z budynkiem standardowym.  
  4. Dodatkowe wsparcie mogą zapewnić producenci urządzeń i technologii OZE/URE. Zamiast standardowych działań marketingowych i sponsoringowych mogą promować swoje produkty poprzez dostarczanie ich do modelowych niskoenergetycznych obiektów socjalnych.

____________________________________________________________________________________

Materiały seminaryjne znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.euro-centrum.com.pl/news/pokaz/225/eko-budownictwo-socjalne---rekomendacje