This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / „Efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim - doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.”

„Efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim - doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, szczególnie, iż tematyka konferencji, nabiera dużego znaczenia w kontekście zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej.
Kiedy 2014-12-16
od 10:00 do 15:00
Gdzie Katowice, Ślaski Urząd Wojewódzki, ul. Ligonia 46
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (I piętro, pomieszczenie 295).

O uczestnictwie w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których należy dokonać za pomocą załączonego poniżej formularza.

Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone przez organizatora drogą mailową.

Szczegółowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela: Mariusz Węglorz,mweglorz@slaskie.pl, tel. 32 70 50 629. W przypadku pytań dot. spraw organizacyjnycj prosimy o kontakt z Bogną Krzyzińską, bkrzyzinska@slaskie.pl, tel. 32 77-40-171

UWAGA: Ze względu na fakt, że konferencja jest bezpłatna, a wszelkie koszty są pokrywane ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, dając pierwszeństwo beneficjentom RPO WSL.

___________________________________________________________________________________

źródło: http://www.rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1417674979